Podmínky vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2,5 - 4 hodiny. Při tomto vyšetření jsou kladeny zvýšené nároky především na vaši pozornost a schopnost úsudku. Je tedy nutné, abyste se na psychologické testy dostavili dostatečně odpočatí a v dobrém zdravotním stavu. V případě jakékoliv psychické nebo fyzické indispozice (např. noční směna nebo náročná pracovní směna těsně předcházející vyšetření, počínající onemocnění apod.) doporučujeme se přeobjednat na jiný termín.

Minimálně 24 hodin před dopravním psychologickým vyšetřením byste neměli požívat žádné alkoholické ani jiné omamné látky. Na vyšetření se dostavte včas.

Před zahájením vyšetření je nutné předložit:

  • občanský průkaz
  • posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • výpis z evidenční karty řidiče, který  získáte na odboru dopravy městského úřadu dle trvalého bydliště (NESTAČÍ výpis z CzechPointu).
  • pokud v souvislosti s odebráním řidičského oprávnění proběhlo trestně správní řízení, přineste s sebou též rozsudek

Co dále s sebou:

  • brýle nebo naslouchadlo (pokud je používáte)

Na psychologické testy se objednávejte pomocí  emailu nebo telefonicky. Přesné termíny vyšetření po předchozí domluvě (možnost ve všední dny, večerní hodiny, event. o víkendech). Pro firmy je možné domluvit vyhovující termín i podmínky vyšetření.