Dopravně psychologické vyšetření

základní informace


Naše pracoviště nabízí kompletní psychodiagnostické služby v oblasti dopravně psychologických vyšetření v souladu se zněním zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016, které je nezbytné pro:

  • vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení 
  • vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů (tzv. vybodování)
  • profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1E+D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla nad 7, 5 t
  • řidiče seniory na žádost praktického lékaře, event. jiného specialisty


Nabízíme také dopravně psychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti uchazečům i profesi strojvůdce, a to podle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách. 
Jak vyšetření probíhá

Dopravně-psychologické vyšetření obsahuje individuální rozhovor, výkonové testy a testy hodnotící osobnost. V rámci celkového posouzení na základě výsledků vyšetření psycholog posuzuje i informace z výpisu evidenční karty řidiče.

Výkonové testy se zaměřují převážně na složky pozornosti, toleranci ke stresu, rychlost a spolehlivost reakcí na podněty, posouzení paměti a inteligence.

Testy posuzující osobnost jsou zaměřeny mimo jiné na temperament, emocionalitu, agresivitu, sebeovládání, autoregulaci a další.

Doba testování se pohybuje v rozmezí 2 - 3 hodin. Ve výjimečných případech je třeba delší čas. Následně psycholog vyhodnocuje vypracované testy a zpracovává závěrečný posudek.

Vyšetření probíhá individuálně, určité části mohou být zadávány skupinově. Při skupinovém zadávání je plně chráněno vaše soukromí.

Dopravně-psychologický posudek se vyhotovuje písemnou formou, je předán osobně na počkání po ukončení vyšetření.

Dopsy 2016 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky