Dopravně psychologické vyšetření

základní informace

Komu je určeno

Naše pracoviště nabízí kompletní psychodiagnostické služby v oblasti dopravně psychologických vyšetření v souladu se zněním zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 411/2005 Sb. a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Tento zákon předepisuje nutnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření 


Naše pracoviště je plně vybaveno pro provádění dopravně psychologických vyšetření v souladu s vyhláškou 27/2012 Sb.

Jak vyšetření probíhá

Dopravně-psychologické vyšetření obsahuje individuální rozhovor, výkonové testy a testy hodnotící osobnost. V rámci celkového posouzení na základě výsledků vyšetření psycholog posuzuje i informace z výpisu evidenční karty řidiče.

Výkonové testy se zaměřují převážně na složky pozornosti, toleranci ke stresu, rychlost a spolehlivost reakcí na podněty, posouzení paměti a inteligence.

Testy posuzující osobnost jsou zaměřeny mimo jiné na temperament, emocionalitu, agresivitu, sebeovládání, autoregulaci a další.

Doba testování se pohybuje v rozmezí 2,5 - 4 hodin. Ve výjimečných případech je třeba delší čas. Následně psycholog vyhodnocuje vypracované testy a zpracovává závěrečný posudek.

Vyšetření probíhá individuálně, určité části mohou být zadávány skupinově. Při skupinovém zadávání je plně chráněno vaše soukromí.

Dopravně-psychologický posudek se vyhotovuje písemnou formou, je předán osobně na počkání.